Producenci
Promocje
Projektor EPSON EH-TW650 FullHD #BIELSKO-BIAŁA
Projektor EPSON EH-TW650 FullHD #BIELSKO-BIAŁA
2 199,00 zł 2 094,00 zł 1 787,80 zł 1 702,44 zł
szt.
Switch  NETGEAR GS305 (GS305-100PES)
Switch NETGEAR GS305 (GS305-100PES)
99,00 zł 70,00 zł 80,49 zł 56,91 zł
szt.
Switch NETGEAR GS108GE
Switch NETGEAR GS108GE
159,00 zł 134,00 zł 129,27 zł 108,94 zł
szt.
Switch NETGEAR FS205 niezarządzalny 5x10/100
Switch NETGEAR FS205 niezarządzalny 5x10/100
45,00 zł 40,00 zł 36,59 zł 32,52 zł
szt.
Switch NETGEAR GC510P (GC510P-100EUS)
Switch NETGEAR GC510P (GC510P-100EUS)
1 103,00 zł 669,00 zł 896,75 zł 543,90 zł
szt.
Switch NETGEAR GC110 (GC110-100PES)
Switch NETGEAR GC110 (GC110-100PES)
578,00 zł 370,00 zł 469,92 zł 300,81 zł
Switch NETGEAR XS708T (XS708T-100NES)
Switch NETGEAR XS708T (XS708T-100NES)
2 569,00 zł 2 125,00 zł 2 088,62 zł 1 727,64 zł
szt.
NETGEAR Switch GS752TPP-100EUS
NETGEAR Switch GS752TPP-100EUS
3 297,00 zł 2 468,00 zł 2 680,49 zł 2 006,50 zł
szt.
Switch NETGEAR GS752TP-200EUS
Switch NETGEAR GS752TP-200EUS
2 658,00 zł 2 045,00 zł 2 160,98 zł 1 662,60 zł
szt.
Switch  NETGEAR GS308P (GS308P-100PES)
Switch NETGEAR GS308P (GS308P-100PES)
375,00 zł 246,00 zł 304,88 zł 200,00 zł
szt.
Switch NETGEAR GS316 (GS316-100PES)
Switch NETGEAR GS316 (GS316-100PES)
317,00 zł 254,00 zł 257,72 zł 206,50 zł
szt.
Urządzenie HP Color LaserJet PRO M477fdn MFP #BIELSKO-BIAŁA
Urządzenie HP Color LaserJet PRO M477fdn MFP #BIELSKO-BIAŁA
1 529,00 zł 1 515,00 zł 1 243,09 zł 1 231,71 zł
szt.
Zwroty i reklamacje
WARUNKI GWARANCJI

I. OBOWIĄZKI GWARANTA I PRZEDMIOT GWARANCJI

1. Firma Consulting-IT Aleksander Całko 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/B19, NIP: 9371834081, REGON: 242863386; (zwana dalej „gwarantem”), udziela kupującemu gwarancji na towary wymienione w tabeli (zwane dalej „sprzętem”) i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy lub wymiany).

2. Consulting-IT Aleksander Całko udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Consulting-IT Aleksander Całko i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji jest określony w miesiącach, ustalony indywidualnie dla każdego z produktów i liczony od daty sprzedaży sprzętu. Gwarant jest wówczas wyłącznie pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg, czas realizacji i rezultat procedury gwarancyjnej przeprowadzanej przez producenta.

3. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Consulting-IT Aleksander Całko rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.

4. W sytuacji korzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Producenta, Gwarant nie posiada obowiązku załatwiania reklamacji.II. ZAKRES GWARANCJI

1. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Gwarancją nie są objęte:
- nieprawidłowe użytkowanie i/lub zastosowanie produktu do innych celów niż jest przeznaczony
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne,
- zdarzenia losowe w szczególności przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne, pożar, powódź, zalanie, itp.
- wprowadzone modyfikacje przez użytkownika lub nieuprawnioną osobę
- celowe uszkodzenie produktu i wywołanie w nim wady
- zainstalowane oprogramowanie inne niż zalecane ( oryginalne ) lub dostarczone przez producenta.

3. Utrata gwarancji następuję gdy:
- zostaną naruszone, uszkodzone lub zerwane plomby gwarancyjne,
- występuje celowe zakrycie, zamazanie, zniszczenie numerów seryjnych uniemożliwiając tym samym ich odczytanie
- są widoczne próby samodzielnej naprawy oraz ingerencji w urządzenie
- uszkodzenie mechaniczne
- utrata karty gwarancyjnej
-za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie odpowiadamy!
4. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.III. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do oddziału gwaranta, w którym został zakupiony na własny koszt. W razie niedostarczenia kopii dowodu zakupu, karty gwarancyjnej, opisu usterki sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie warunków gwarancji.
2. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.
3. Należy zadbać o to aby sprzęt był kompletny – wszystkie akcesoria, które mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sprzętu MUSZĄ być dostarczone. Bez nich nie uda się poprawnie zdiagnozować usterki i serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji.
4. Do reklamowanego sprzętu proszę dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis usterki. ( kiedy ona występuje, podczas jakiej sytuacji) Pozwoli nam to na szybsze zrealizowanie reklamacji.
5. Należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną ( jeżeli była dołączona). W sytuacji braku tych dokumentów, zostanie uruchomiony proces weryfikacji co niepotrzebnie wydłuży reklamację. W przypadku stwierdzenia, że dany produkt nie został zakupiony w Consulting-IT Aleksander Całko Odbiorca zostanie obciąży kosztami transportu.
6. Pracownik serwisu ma prawo zażądać dowodu zakupu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do kopii dokumentu.
7. Jeżeli zgłoszone usterki nie potwierdzą się i reklamacja jest niezasadna serwis pobierze opłatę w wysokości 100zł netto za diagnozę oraz koszty transportu.
8. Sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu wszystkich procedur gwarancyjnych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest równoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością gwaranta.IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane (w tym zainstalowane na sprzęcie oprogramowanie) utracone w wyniku ujawnienia się wady, nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy sprzęt, za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych, ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez kupującego w wyniku nieprawidłowego działania sprzętu.
3. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową, przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 2002 r. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93).

Miejsce serwisowania:
SERWIS - Consulting-IT Aleksander Całko
UL. Karpacka 24/B19
43-300 Bielsko-Biała

AUTORYZOWANE SERWISY

EPSON

Infolinia Epson: +48 0801 64 64 53

"LetMeRepair"
ul. Czestochowska 140
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 753 8096
tel.: +48 62 766 7771
www: www.letmerepair.com

TOSHIBA

Infolinia: +48 22 465 07 50
E-mail: toshiba_serwis@comp.com.pl
Www: http://serwistoshiba.net/

Wyszukiwarka centrum serwisowego:
http://www.toshiba.pl/innovation/pl/generic/ASP_SUPPORT/
Sterowniki:
http://www.toshiba.pl/innovation/download_drivers_bios.jsp?LNG=20&service=CE

LENOVO

Infolinia: +48 22 465 09 99
E-mail: lenovo_serwis@comp.com.pl
Www: http://serwislenovo.pl/

Infolinia Lenovo:
Tel. 22 295 49 50

Procedura reklamacyjna:
shop.lenovo.com/pl/pl/services-warranty/
Sterowniki:
support.lenovo.com/pl/pl/?menu-id=wsparcie_produkt%C3%B3w_lenovo_oraz_think

BROTHER

Serwis i wsparcie techniczne:
Tel. 22 462 84 40
E-mail: info.naprawa@blasc.pl

Procedura reklamacyjna:
http://www.blasc.pl/?sec=show_page&id=6261

OKI

E-mail: tech@oki.com.pl
tel.: +48 800 12 00 66


Procedura reklamacyjna:
https://www.oki.com/pl/printing/support/contact-support/form/index.html

HP

Infolinia:
Tel. 800 702 284
Tel. 22 583 43 73
Tel. 22 566 60 00

Zgłoszenia serwisowe:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/scm/home/
Sterowniki:
http://www8.hp.com/pl/pl/drivers.html

Samsung

Infolinia:
Tel. 801 172 678

Formularz kontaktowy:
http://www.samsung.com/pl/info/contactus.html
Wyszukiwarka centrum serwisowego:
http://www.samsung.com/pl/support/servicelocation/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl