Producenci
Promocje
Urządzenie HP M281fdn Color LaserJet Pro
Urządzenie HP M281fdn Color LaserJet Pro
1 479,00 zł 1 299,00 zł 1 202,44 zł 1 056,10 zł
Urządzenie HP Color LaserJet PRO M570dw MFP
Urządzenie HP Color LaserJet PRO M570dw MFP
3 999,00 zł 3 817,00 zł 3 251,22 zł 3 103,25 zł
szt.
Switch NETGEAR  GS324 (GS324-100EUS)
Switch NETGEAR GS324 (GS324-100EUS)
425,00 zł 399,00 zł 345,53 zł 324,39 zł
szt.
Switch NETGEAR GS324T 24-Port GE Smart (GS324T-100EUS)
Switch NETGEAR GS324T 24-Port GE Smart (GS324T-100EUS)
645,00 zł 619,00 zł 524,39 zł 503,25 zł
szt.
Drukarka HP LaserJet Pro M203dn #BIELSKO-BIAŁA
Drukarka HP LaserJet Pro M203dn #BIELSKO-BIAŁA
639,00 zł 618,00 zł 519,51 zł 502,44 zł
szt.
Switch NETGEAR GS324TP 24-Port (GS324TP-100EUS)
Switch NETGEAR GS324TP 24-Port (GS324TP-100EUS)
1 214,00 zł 1 169,00 zł 986,99 zł 950,41 zł
szt.
Drukarka HP LaserJet Pro M203dw
Drukarka HP LaserJet Pro M203dw
649,00 zł 639,00 zł 527,64 zł 519,51 zł
szt.
Switch NETGEAR GS348T 48-Port GE Smart (GS348T-100EUS)
Switch NETGEAR GS348T 48-Port GE Smart (GS348T-100EUS)
1 249,00 zł 1 209,00 zł 1 015,45 zł 982,93 zł
szt.
Urządzenie HP 8730 OfficeJet Pro
Urządzenie HP 8730 OfficeJet Pro
1 095,00 zł 957,00 zł 890,24 zł 778,05 zł
szt.
Urządzenie HP LaserJet Pro M479fdn
Urządzenie HP LaserJet Pro M479fdn
1 679,00 zł 1 619,00 zł 1 365,04 zł 1 316,26 zł
szt.
Urządzenie HP 6970 OfficeJet Pro
Urządzenie HP 6970 OfficeJet Pro
599,00 zł 579,00 zł 486,99 zł 470,73 zł
Drukarka LaserJetPro M404dn
Drukarka LaserJetPro M404dn
809,00 zł 789,00 zł 657,72 zł 641,46 zł
szt.
Zwroty i reklamacje
WARUNKI GWARANCJI

I. OBOWIĄZKI GWARANTA I PRZEDMIOT GWARANCJI

1. Firma Consulting-IT Aleksander Całko 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/B19, NIP: 9371834081, REGON: 242863386; (zwana dalej „gwarantem”), udziela kupującemu gwarancji na towary wymienione w tabeli (zwane dalej „sprzętem”) i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy lub wymiany).

2. Consulting-IT Aleksander Całko udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Consulting-IT Aleksander Całko i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji jest określony w miesiącach, ustalony indywidualnie dla każdego z produktów i liczony od daty sprzedaży sprzętu. Gwarant jest wówczas wyłącznie pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg, czas realizacji i rezultat procedury gwarancyjnej przeprowadzanej przez producenta.

3. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Consulting-IT Aleksander Całko rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.

4. W sytuacji korzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Producenta, Gwarant nie posiada obowiązku załatwiania reklamacji.II. ZAKRES GWARANCJI

1. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Gwarancją nie są objęte:
- nieprawidłowe użytkowanie i/lub zastosowanie produktu do innych celów niż jest przeznaczony
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne,
- zdarzenia losowe w szczególności przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne, pożar, powódź, zalanie, itp.
- wprowadzone modyfikacje przez użytkownika lub nieuprawnioną osobę
- celowe uszkodzenie produktu i wywołanie w nim wady
- zainstalowane oprogramowanie inne niż zalecane ( oryginalne ) lub dostarczone przez producenta.

3. Utrata gwarancji następuję gdy:
- zostaną naruszone, uszkodzone lub zerwane plomby gwarancyjne,
- występuje celowe zakrycie, zamazanie, zniszczenie numerów seryjnych uniemożliwiając tym samym ich odczytanie
- są widoczne próby samodzielnej naprawy oraz ingerencji w urządzenie
- uszkodzenie mechaniczne
- utrata karty gwarancyjnej
-za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie odpowiadamy!
4. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.III. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do oddziału gwaranta, w którym został zakupiony na własny koszt. W razie niedostarczenia kopii dowodu zakupu, karty gwarancyjnej, opisu usterki sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie warunków gwarancji.
2. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.
3. Należy zadbać o to aby sprzęt był kompletny – wszystkie akcesoria, które mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sprzętu MUSZĄ być dostarczone. Bez nich nie uda się poprawnie zdiagnozować usterki i serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji.
4. Do reklamowanego sprzętu proszę dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis usterki. ( kiedy ona występuje, podczas jakiej sytuacji) Pozwoli nam to na szybsze zrealizowanie reklamacji.
5. Należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną ( jeżeli była dołączona). W sytuacji braku tych dokumentów, zostanie uruchomiony proces weryfikacji co niepotrzebnie wydłuży reklamację. W przypadku stwierdzenia, że dany produkt nie został zakupiony w Consulting-IT Aleksander Całko Odbiorca zostanie obciąży kosztami transportu.
6. Pracownik serwisu ma prawo zażądać dowodu zakupu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do kopii dokumentu.
7. Jeżeli zgłoszone usterki nie potwierdzą się i reklamacja jest niezasadna serwis pobierze opłatę w wysokości 100zł netto za diagnozę oraz koszty transportu.
8. Sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu wszystkich procedur gwarancyjnych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest równoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością gwaranta.IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane (w tym zainstalowane na sprzęcie oprogramowanie) utracone w wyniku ujawnienia się wady, nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy sprzęt, za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych, ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez kupującego w wyniku nieprawidłowego działania sprzętu.
3. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową, przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 2002 r. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93).

Miejsce serwisowania:
SERWIS - Consulting-IT Aleksander Całko
UL. Karpacka 24/B19
43-300 Bielsko-Biała

AUTORYZOWANE SERWISY

EPSON

Infolinia Epson: +48 0801 64 64 53

"LetMeRepair"
ul. Czestochowska 140
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 753 8096
tel.: +48 62 766 7771
www: www.letmerepair.com

TOSHIBA

Infolinia: +48 22 465 07 50
E-mail: toshiba_serwis@comp.com.pl
Www: http://serwistoshiba.net/

Wyszukiwarka centrum serwisowego:
http://www.toshiba.pl/innovation/pl/generic/ASP_SUPPORT/
Sterowniki:
http://www.toshiba.pl/innovation/download_drivers_bios.jsp?LNG=20&service=CE

LENOVO

Infolinia: +48 22 465 09 99
E-mail: lenovo_serwis@comp.com.pl
Www: http://serwislenovo.pl/

Infolinia Lenovo:
Tel. 22 295 49 50

Procedura reklamacyjna:
shop.lenovo.com/pl/pl/services-warranty/
Sterowniki:
support.lenovo.com/pl/pl/?menu-id=wsparcie_produkt%C3%B3w_lenovo_oraz_think

BROTHER

Serwis i wsparcie techniczne:
Tel. 22 462 84 40
E-mail: info.naprawa@blasc.pl

Procedura reklamacyjna:
http://www.blasc.pl/?sec=show_page&id=6261

OKI

E-mail: tech@oki.com.pl
tel.: +48 800 12 00 66


Procedura reklamacyjna:
https://www.oki.com/pl/printing/support/contact-support/form/index.html

HP

Infolinia:
Tel. 800 702 284
Tel. 22 583 43 73
Tel. 22 566 60 00

Zgłoszenia serwisowe:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/scm/home/
Sterowniki:
http://www8.hp.com/pl/pl/drivers.html

Samsung

Infolinia:
Tel. 801 172 678

Formularz kontaktowy:
http://www.samsung.com/pl/info/contactus.html
Wyszukiwarka centrum serwisowego:
http://www.samsung.com/pl/support/servicelocation/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl