Producenci
Promocje
Oczyszczacz powietrza XIAOMI Mi Air Purifier 2H #BIELSKO-BIAŁA #Nowość #POLSKA DYSTRYBUCJA
Oczyszczacz powietrza XIAOMI Mi Air Purifier 2H #BIELSKO-BIAŁA #Nowość #POLSKA DYSTRYBUCJA
529,00 zł 499,00 zł 430,08 zł 405,69 zł
szt.
Urządzenie HP LaserJet Pro M428fdn
Urządzenie HP LaserJet Pro M428fdn
1 460,00 zł 1 439,00 zł 1 186,99 zł 1 169,92 zł
szt.
Urządzenie HP LaserJet Pro M428fdw
Urządzenie HP LaserJet Pro M428fdw
1 560,00 zł 1 529,00 zł 1 268,29 zł 1 243,09 zł
szt.
Hulajnoga XIAOMI Mi Electric Scooter Black M365 #BIELSKO-BIAŁA
Hulajnoga XIAOMI Mi Electric Scooter Black M365 #BIELSKO-BIAŁA
1 449,00 zł 1 405,00 zł 1 178,05 zł 1 142,28 zł
szt.
Słuchawki APPLE AirPods 2 (MV7N2ZM/A) #BIELSKO-BIAŁA (ORYGINALNE) FV23%
Słuchawki APPLE AirPods 2 (MV7N2ZM/A) #BIELSKO-BIAŁA (ORYGINALNE) FV23%
690,00 zł 649,00 zł 560,98 zł 527,64 zł
szt.
Drukarka HP LaserJet Pro M203dw
Drukarka HP LaserJet Pro M203dw
689,00 zł 640,00 zł 560,16 zł 520,33 zł
szt.
Laptop HP EliteBook x360 830 G5 i7-8650U 256GB 8GB 13.3" W10 Pro (5SS00EA)
Laptop HP EliteBook x360 830 G5 i7-8650U 256GB 8GB 13.3" W10 Pro (5SS00EA)
8 699,00 zł 8 299,00 zł 7 072,36 zł 6 747,15 zł
szt.
Laptop HP EliteBook 840 G6 i7-8565 256GB 8GB 14" W10 Pro (6XD46EA)
Laptop HP EliteBook 840 G6 i7-8565 256GB 8GB 14" W10 Pro (6XD46EA)
6 099,00 zł 5 759,00 zł 4 958,54 zł 4 682,11 zł
Laptop HP EliteBook x360 830 G6 i5-8265U 256GB 8GB 13.3" W10 Pro (6XD32EA)
Laptop HP EliteBook x360 830 G6 i5-8265U 256GB 8GB 13.3" W10 Pro (6XD32EA)
6 349,00 zł 5 999,00 zł 5 161,79 zł 4 877,24 zł
szt.
Laptop HP EliteBook 850 G6 i7-8565U 256GB 8GB 15.6" W10 Pro (6XD81EA)
Laptop HP EliteBook 850 G6 i7-8565U 256GB 8GB 15.6" W10 Pro (6XD81EA)
6 199,00 zł 6 099,00 zł 5 039,84 zł 4 958,54 zł
szt.
Laptop HP ProBook 650 G5 i5-8265U 512GB 16GB 15.6" W10 Pro (6XE02EA)
Laptop HP ProBook 650 G5 i5-8265U 512GB 16GB 15.6" W10 Pro (6XE02EA)
4 999,00 zł 4 899,00 zł 4 064,23 zł 3 982,93 zł
szt.
Laptop HP ProBook 640 G4 i7-8550U 256GB 8GB 14" W10 Pro (3ZG38EA)
Laptop HP ProBook 640 G4 i7-8550U 256GB 8GB 14" W10 Pro (3ZG38EA)
4 999,00 zł 4 589,00 zł 4 064,23 zł 3 730,89 zł
szt.
Zwroty i reklamacje
WARUNKI GWARANCJI

I. OBOWIĄZKI GWARANTA I PRZEDMIOT GWARANCJI

1. Firma Consulting-IT Aleksander Całko 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/B19, NIP: 9371834081, REGON: 242863386; (zwana dalej „gwarantem”), udziela kupującemu gwarancji na towary wymienione w tabeli (zwane dalej „sprzętem”) i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy lub wymiany).

2. Consulting-IT Aleksander Całko udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Consulting-IT Aleksander Całko i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji jest określony w miesiącach, ustalony indywidualnie dla każdego z produktów i liczony od daty sprzedaży sprzętu. Gwarant jest wówczas wyłącznie pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg, czas realizacji i rezultat procedury gwarancyjnej przeprowadzanej przez producenta.

3. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Consulting-IT Aleksander Całko rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.

4. W sytuacji korzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Producenta, Gwarant nie posiada obowiązku załatwiania reklamacji.II. ZAKRES GWARANCJI

1. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Gwarancją nie są objęte:
- nieprawidłowe użytkowanie i/lub zastosowanie produktu do innych celów niż jest przeznaczony
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne,
- zdarzenia losowe w szczególności przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne, pożar, powódź, zalanie, itp.
- wprowadzone modyfikacje przez użytkownika lub nieuprawnioną osobę
- celowe uszkodzenie produktu i wywołanie w nim wady
- zainstalowane oprogramowanie inne niż zalecane ( oryginalne ) lub dostarczone przez producenta.

3. Utrata gwarancji następuję gdy:
- zostaną naruszone, uszkodzone lub zerwane plomby gwarancyjne,
- występuje celowe zakrycie, zamazanie, zniszczenie numerów seryjnych uniemożliwiając tym samym ich odczytanie
- są widoczne próby samodzielnej naprawy oraz ingerencji w urządzenie
- uszkodzenie mechaniczne
- utrata karty gwarancyjnej
-za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie odpowiadamy!
4. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.III. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do oddziału gwaranta, w którym został zakupiony na własny koszt. W razie niedostarczenia kopii dowodu zakupu, karty gwarancyjnej, opisu usterki sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie warunków gwarancji.
2. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.
3. Należy zadbać o to aby sprzęt był kompletny – wszystkie akcesoria, które mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sprzętu MUSZĄ być dostarczone. Bez nich nie uda się poprawnie zdiagnozować usterki i serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji.
4. Do reklamowanego sprzętu proszę dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis usterki. ( kiedy ona występuje, podczas jakiej sytuacji) Pozwoli nam to na szybsze zrealizowanie reklamacji.
5. Należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną ( jeżeli była dołączona). W sytuacji braku tych dokumentów, zostanie uruchomiony proces weryfikacji co niepotrzebnie wydłuży reklamację. W przypadku stwierdzenia, że dany produkt nie został zakupiony w Consulting-IT Aleksander Całko Odbiorca zostanie obciąży kosztami transportu.
6. Pracownik serwisu ma prawo zażądać dowodu zakupu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do kopii dokumentu.
7. Jeżeli zgłoszone usterki nie potwierdzą się i reklamacja jest niezasadna serwis pobierze opłatę w wysokości 100zł netto za diagnozę oraz koszty transportu.
8. Sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu wszystkich procedur gwarancyjnych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest równoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością gwaranta.IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane (w tym zainstalowane na sprzęcie oprogramowanie) utracone w wyniku ujawnienia się wady, nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy sprzęt, za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych, ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez kupującego w wyniku nieprawidłowego działania sprzętu.
3. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową, przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 2002 r. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93).

Miejsce serwisowania:
SERWIS - Consulting-IT Aleksander Całko
UL. Karpacka 24/B19
43-300 Bielsko-Biała

AUTORYZOWANE SERWISY

EPSON

Infolinia Epson: +48 0801 64 64 53

"LetMeRepair"
ul. Czestochowska 140
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 753 8096
tel.: +48 62 766 7771
www: www.letmerepair.com

TOSHIBA

Infolinia: +48 22 465 07 50
E-mail: toshiba_serwis@comp.com.pl
Www: http://serwistoshiba.net/

Wyszukiwarka centrum serwisowego:
http://www.toshiba.pl/innovation/pl/generic/ASP_SUPPORT/
Sterowniki:
http://www.toshiba.pl/innovation/download_drivers_bios.jsp?LNG=20&service=CE

LENOVO

Infolinia: +48 22 465 09 99
E-mail: lenovo_serwis@comp.com.pl
Www: http://serwislenovo.pl/

Infolinia Lenovo:
Tel. 22 295 49 50

Procedura reklamacyjna:
shop.lenovo.com/pl/pl/services-warranty/
Sterowniki:
support.lenovo.com/pl/pl/?menu-id=wsparcie_produkt%C3%B3w_lenovo_oraz_think

BROTHER

Serwis i wsparcie techniczne:
Tel. 22 462 84 40
E-mail: info.naprawa@blasc.pl

Procedura reklamacyjna:
http://www.blasc.pl/?sec=show_page&id=6261

OKI

E-mail: tech@oki.com.pl
tel.: +48 800 12 00 66


Procedura reklamacyjna:
https://www.oki.com/pl/printing/support/contact-support/form/index.html

HP

Infolinia:
Tel. 800 702 284
Tel. 22 583 43 73
Tel. 22 566 60 00

Zgłoszenia serwisowe:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/scm/home/
Sterowniki:
http://www8.hp.com/pl/pl/drivers.html

Samsung

Infolinia:
Tel. 801 172 678

Formularz kontaktowy:
http://www.samsung.com/pl/info/contactus.html
Wyszukiwarka centrum serwisowego:
http://www.samsung.com/pl/support/servicelocation/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl